To podstatné a rozhodující se nachází pod povrchem.

CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT.

Analytika

Zabývám se analýzou ekonomického prostředí, geopolitiky, bezpečnostních otáz

Čtěte více

Geopolitika

Co k tomu slovu dodat, je jasně srozumitelné. Můžeme ji říkat diplomacie, nebo

Čtěte více

Ekonomika

Ekonomika je záludná disciplína. I když si člověk myslí, že přišel na to, j

Čtěte více

Bibliofilie

Slovo bibliofilie pochází z řeckého biblos neboli kniha a filia neboli láska, v

Čtěte více

Blog

Příspěvky k aktuálním trendům. Knihy, které mne zaujali. Otázky, které mi p

Kontakt

Pokud dojdete k závěru, že Vás moje stránka zaujala, chcete zpracovat analýzu,

Čtěte více

Jednoduchá analýza neexistuje

Ať již se jedná o geopolitiku, historii, bezpečnostní otázky, ekonomii, lidská práva, politiku, ekologii, či jakékoliv jiné téma, vždy je třeba k danému tématu přistupovat komplexně, zodpovědně a bez předsudků - racionálně a bez emocí. Jak takové analýzy fungují a proč jsou potřebné?

Co je aktuální a potřebné téma ke zkoumání?
Co je aktuální a potřebné téma ke zkoumání?

Pro každého něco jiného. Vyhledávám zajímavá a aktuální témata, která sice mají leckdy kořeny v dávné minulosti, nicméně vždy ovlivňují přítomnost, či budou ovlivňovat budoucnost. Téma, které ovlivňuje společnost, je vždy aktuální a potřebné. O to podstatnější je, zpracovat ho racionálně, tak aby to bylo pravdivé.

Jak téma správně uchopit a zpracovat?
Jak téma správně uchopit a zpracovat?

Každý má jiný recept na analýzu, typů metodologie je mnoho. Osobně, poté co zanalyzuji množství dat daného tématu, které jsem si vybral, či které zpracovávám na objednávku, tak z nich extrahuji právě to, co nejlépe vystihuje samotnou podstatu problému a jak souvisí s daným okolím, a poté znovu a znovu z různých úhlů pohledu.

Jak analýzu prezentovat čtenáři?
Jak analýzu prezentovat čtenáři?

Vždy jednoduše a bez příkras. Když mám roztříděná a extrahovaná data konkrétního problému z různých úhlů, je potřeba tato metadata zpracovat do souvislého textu analýzy. I to ovšem nestačí, neboť tento odborný text musí být ještě přeložen do jazyka, kterému porozumí i čtenář neznalý daného tématu. Je potřeba si uvědomit, že čtenář daná data nezkoumal, pouze má zájem o čivý a ucelený přehled. To co ho ovšem zajímá nejvíce je závěr analýzy, tedy odpověď na zkoumanou otázku.

Blog

Příspěvky k aktuálním trendům. Knihy, které mne zaujali. Otázky, které mi přijdou zajímavé.

Podmořské optické kabely – Jak přehlížíme význam a bezpečnost této kritické infrastruktury

Když se řekne, podmořské optické kabely, člověk si matně vybaví, že už to někdy slyšel,…

Čtěte více

Iluze čínských investic v Čechách

V současné době, kdy svět čelí dlouho nepoznané hrozbě globální pandemie, kterou v takovém rozsahu

Čtěte více

Pololetní čtení roku 2020

Trochu doháním ztracený čas a tak dávám přehled nejzajímavějších knih, které jsem četl (nebo v…

Čtěte více

Koronavirus – Jak lhala Komunistická strana Číny světu

Když se začátkem ledna roku 2020 poprvé objevily zmínky o novém typu viru v Číně…

Čtěte více

Vítejte!

Vítejte na mém blogu, kde se Vás budu snažit informovat o tom, co mi na…

Čtěte více