To podstatné a rozhodující se nachází pod povrchem.

CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT.

Analytika

Zabývám se analýzou ekonomického prostředí, geopolitiky a bezpečnosti. Hledám

Čtěte více

Investice

Aktuálně aktivně působím jako burzovní makléř a burzovní analytik. Analýza

Čtěte více

Co čtu

“Dům, v němž není kniha, podobá se tělu bez duše.”         

Čtěte více

Jednoduchá analýza neexistuje

Ať již se jedná o geopolitiku, historii, bezpečnostní otázky, ekonomii, lidská práva, politiku, ekologii, či jakékoliv jiné téma, vždy je třeba k danému tématu přistupovat komplexně, zodpovědně a bez předsudků - racionálně a bez emocí. Jak takové analýzy fungují a proč jsou potřebné?

Co je aktuální a potřebné téma ke zkoumání?
Co je aktuální a potřebné téma ke zkoumání?

Pro každého něco jiného. Vyhledávám zajímavá a aktuální témata, která sice mají leckdy kořeny v dávné minulosti, nicméně vždy ovlivňují přítomnost, či budou ovlivňovat budoucnost. Téma, které ovlivňuje společnost, je vždy aktuální a potřebné. O to podstatnější je, zpracovat ho racionálně, tak aby to bylo pravdivé.

Jak téma správně uchopit a zpracovat?
Jak téma správně uchopit a zpracovat?

Každý má jiný recept na analýzu, typů metodologie je mnoho. Osobně, poté co zanalyzuji množství dat daného tématu, které jsem si vybral, či které zpracovávám na objednávku, tak z nich extrahuji právě to, co nejlépe vystihuje samotnou podstatu problému a jak souvisí s daným okolím, a poté znovu a znovu z různých úhlů pohledu.

Jak analýzu prezentovat čtenáři?
Jak analýzu prezentovat čtenáři?

Vždy jednoduše a bez příkras. Když mám roztříděná a extrahovaná data konkrétního problému z různých úhlů, je potřeba tato metadata zpracovat do souvislého textu analýzy. I to ovšem nestačí, neboť tento odborný text musí být ještě přeložen do jazyka, kterému porozumí i čtenář neznalý daného tématu. Je potřeba si uvědomit, že čtenář daná data nezkoumal, pouze má zájem o čivý a ucelený přehled. To co ho ovšem zajímá nejvíce je závěr analýzy, tedy odpověď na zkoumanou otázku.

Blog

Knihy, které mne zaujali. Otázky, které mi přijdou zajímavé.

Kolapsy složitých společností

Pokud jste někdy přemýšleli, zda je dnešní společnost v bezpečí, zda se nemůže stát, že svět…

Čtěte více

Vítejte!

Vítejte na mém blogu, kde se Vás budu snažit informovat o tom, co mi na…

Čtěte více
Kontakt