Zabývám se analýzou kapitálového trhu a s ním propojeným děním, tedy makrodaty, geopolitickou situací, sociálním děním ve společnosti a zpravodajstvím. Na základě této analýzy následně zpracovávám sektorovou analýzu konkrétní skupiny společností a z ní vybírám jednotlivé společnosti k zařazení do portfolia.

Zároveň, vzhledem k velmi dobré orientaci na českém i zahraničním investičním trhu, zpracovávám zakázkově analýzu již existujících portfolií s ohledem na jejich možný budoucí vývoj. Zde pak podávám kompletní zprávu o každém jednotlivém cenném papíru, na základě které, se může investor rozhodnout pro vhodné úpravy. Navržení úprav je další službou a to poradenství.

Analýza se ovšem pochopitelně netýká pouze kapitálového trhu, ale širokého spektra témat. Zpracovával jsem analýzy na zakázku, například na téma vysychání spodních vod a sucha obecně v České Republice či analytické zpracování určitého senátního obvodu pro uplynulé volby. Témata jsou různá a každé se dá zpracovat.