Když se začátkem ledna roku 2020 poprvé objevily zmínky o novém typu viru v Číně (či CCPViru, koronaviru, COVID-19, wu-chanského viru, wu-chanského zápalu plic, atd), jednou ze zásadních otázek byl možný dopad epidemie na čínské hospodářství, které v posledních letech často ovlivňovali globální akciové trhy. Pamatuji si, jak pouhá zmínka o zpomalení Čínské ekonomiky přinášela velkou volatilitu na akciové trhy. Propad z konce roku 2018 šel kromě zvýšených úrokových sazeb také na vrub obchodní válce mezi USA a Čínou. To je už ale spíše do rubriky ekonomiky, a tím se tu zabývat nebudu.

V té době, kdy svět uvažoval o dopadech na čínské hospodářství, málokoho napadlo, že by virus mohl přerůst v celosvětovou epidemii, zastavit běžný chod v mnoha zemí, či izolovat lidi doma v nucených karanténách. Některá opatření, jako zákaz vycházení, anebo omezení produkce v továrnách, se
v takovém rozsahu nestala od druhé světové války. Většina světa si myslela, že se virus v Číně objevil až na začátku roku, a tedy že je dostatek času na příslušná opatření. Jen málokdo v té době věděl, že se nákaza v Číně šíří již od konce listopadu 2019, a že mezitím stačila infikovat sta-tisíce (miliony by sice byli atraktivnější a i reálné, ovšem v době psaní toho příspěvku jsou i čísla vyšší jak sto tisíc předmětem polemiky) lidí, kteří bez omezení cestovali po celém světě. Tímto způsobem se nákaza vynesla z Číny dříve, než o ni začala mluvit Čína sama. Málokdo si v té době uvědomoval, že Čína všem lže. Že, tají všechny důkazy, že klame svět skrze Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Znovu tak projevila svou zlou povahu, která hledí pouze na svůj prospěch a na své PR.

Bohužel se stalo a nákaza nového CCP viru (pojmenování dle toho, že Komunistická strana Číny zavinila rozšíření viru do světa) se rychle rozšířila do celého světa. V době psaní tohoto příspěvku, tedy v posledním týdnu dubna roku 2020, nákaza infikovala přes 3 milióny lidí a usmrtila přes 200 tisíc lidí. A to jsou v tomto čísle obsažena pouze oficiální data z Číny, která jsou podle průzkumů až 42x nižší, než je skutečnost.( pro ilustraci, bylo teď výročí havárie v Černobylu, kde oficiálně dle Sovětského svazu zemřelo 32 lidí, reálně je rozptyl mezi 4 – 93 tisíci lidmi) Podle posledních odhadů se v Číně nakazilo více jak 3 milióny lidí a minimálně v ohnisku nákazy, ve Wu-chanu, zemřelo kolem 42 tisíc lidí, alespoň dle počtů vydávaných uren po uvolnění opatření, – tedy daleko nad oficiálními čísly 83 tisíc nakažených a 4,5 tisíce úmrtí na celou Čínu s 1,5 miliardou obyvatel.

V porovnání s tímto číslem tu máme 60 miliónovou Itálii, která má přes 195
tisíc případů nákazy a 26 tisíc úmrtí. Číslům z Číny ale ve skutečnosti nikdo nevěří. Pokud bychom počítali s nezávislými odhady, pak by v samotné
Číně bylo 3,5 miliónů případů nákazy a 150 tisíc úmrtí. Celosvětově by se poté číslo nákazy nového viru týkalo více jak 6 miliónů případů zjištěné nákazy a přes 350 tisíc obětí. To už zní spíše jako reálné číslo. Konkrétní statistiky ale budou k dispozici až s odstupem času, kdy jednotlivé státy zavedou plošné testování a kdy se sečtou všechny počty obětí.

Šlo obětem na životech a materiálním škodám způsobených epidemií CCPviru předejít? Ano, šlo. Důkazy pro toto tvrzení najdete v reportu institutu Institute to research the crimes of communism, pojmenovaném Report o lžích komunistické strany Číny v době koronaviru.  A to jsou právě ty lži, které způsobily celosvětovou katastrofu. Čína mohla reagovat dříve až o celých šest týdnů. Místo toho však lhala a zamlčovala informace před celým světem. Dle uvedených dat by byl dopad až o 95% nižší, pokud by reagovala okamžitě místo toho, aby zatajovala důkazy a prováděla přísnou cenzuru informací. Pokud by reagovala i jen o týden dříve, tak mohl být celosvětový dopad menší o 45%, pokud by zareagovala o tři týdny dříve, tak se bavíme o snížení dopadu o 65%. O kolik by se v takovém případě mohli snížit dopady na zbytek světa?

Kterých lží se tedy KSČíny dopustila? O nákaze věděla již v listopadu a přesto neumožnila výzkum nového typu viru, místo toho důkazy zabavovala. V prosinci umlčovala lékaře, kteří začali mluvit o neobvyklých případech v nemocnicích a výzkumníky, kteří začali hovořit o nové nákaze. Dále prováděla přísnou cenzuru informací a blokovala všechny zprávy mezi veřejností. A nakonec ošálila, či využila Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), skrze kterou verifikovala svůj pohled na epidemii. WHO tedy prezentovala epidemii jako zápal plic nepřenosný z člověka na člověka, byť již v tu dobu měsíc věděla, že se jedná o vysoce nakažlivý nový virus, který se přenáší. KS Číny, jako vládnoucí strana v Číně je tedy za vzniklou situaci ve světě rozhodně zodpovědná, když upřednostnila svoji pověst a PR před informovaností světa, který tak mohl mít čas se připravit na nákazu, tedy zásobit se zdravotnickým materiálem, omezit cestování, atd.

Komunistická strana Číny by se tak měla podílet na náhradách škod, kterým šlo včasným varováním předejít. Řekněme, že i ona musela být překvapena rychlostí a rozsahem nákazy, ale přesto zajisté mohla minimálně tři týdny před oficiálním spuštěním karantény ve Wu-chanu, nařídit karanténu přinejmenším přímo na ohnisko nákazy, mohla omezit cestování do světa, a rozhodně není pochyb o tom, že měla poskytnout světu informace o novém
rychle nakažlivém viru, aby svět mohl začít vlastní přípravy. O kolik by se dali snížit vzniklé škody? Podle průzkumu minimálně o 65 %. Dle dat z předběžných odhadů ekonomických škod se jedná o cca v úvodu tedy o 3,5
biliony USD. Takto je vyčíslena pouze ekonomická stránka. Kolik však stojí jeden život? Tuto ztrátu nelze vyčíslit.

Celosvětově se jedná o více jak 200 tisíc úmrtí. Samozřejmě, pro KS Číny není 200 tisíc mrtvých občanů nic zvláštního, když podle odhadů popraví ročně až 60 tisíc vězňů svědomí, kteří se provinili pouze svou vírou, jiným politickým názory, či jiným etnikem, anebo z důvodu pokrytí orgánové turistiky a nedobrovolných transplantací orgánů. Pro západní svět, který si cení života je toto číslo však dramatické. Měla by být KS Číny za vzniklé škody postavena před soud? Ano měla. A měla by před něj být postavena jmenovitě komunistická strana Číny se všemi svými představiteli, neboť obyčejní obyvatelé Číny jsou v  tomto stranou, která ztratila nejvíce.

Před jaký soud ale postavit komunistickou stranu největšího režimu na světě, když Čína financuje mnoho mezinárodních institucí, jako například Mezinárodní světová zdravotnická organizace? Například tato organizace
má ředitele, který pochází z prostředí čínských peněz v Africe. Spojené  národy jako celek mají v sobě velký mocenský vliv ze strany Číny, když došlo až k tak absurdní situaci, že je do rady pro lidská práva u OSN dosazen stranický Číňan, jakožto zástupce země, která pronásleduje lidská práva v největším rozsahu na zemi. Pro řešení situace ohledně epidemie CCPViru by měl být ustanoven nový typ soudu, Mezinárodní trestní tribunál, který bude složen ze zástupců nejvíce zasažených zemí, Španělska, Itálie, USA, Francie, Velké Británie, Německa, Íránu, ale i dalších, které mají nárok na odškodnění svých ztrát.

Právě v tomto okamžiku by měl svět  postavit KS Činy před soud, stejně jako se po konci druhé světové války postavil proti zlu fašismu a nechat ji nést plnou zodpovědnost za všechny zločiny, kterých se ve své krvavé historii dopustila. Řeknete si, že fašistické Německo způsobilo holocaust a genocidu, takže to nelze srovnávat, jenže KS Číny je zástupcem mnohem brutálnějšího režimu, který má na svědomí mnohem více životů, než měla celá druhá světová válka dohromady, a to přes 80 miliónů obětí. V mnoha případech to nese rysy genocidy, kdy brutálně pronásledovala a pronásleduje své vlastní občany, a to i v tomto období 21. století. Už jen případy pronásledování početné skupiny  praktikujících Falun Gongu,anebo četné etnické menšiny Ujgurů v Sin-ťiangu, už tyto dva, stranou schválené, akty sami o sobě představují genocidu. Přesto je KS Číny v 21.století stále s námi a beztrestně dál ničí lidské životy.

Tento poslední zločin, rozšíření viru, se dotýká každého z nás. Tím posunula KS Číny své zločiny na celý svět. V tento okamžik by měl svět reagovat a nechat vrcholné představitele této strany mající na svědomí biliony hmotných škod a statisíce lidských životů před soud. Máme osobní ztráty v rodinách, jsme omezeni v pohybu a aktivitách. Ekonomické škody, ztráty zaměstnání či podnikání neblaze ovlivňují naše životy. Mnoho dalších aspektů našeho života se změnilo, a za to vše je zodpovědná KS Číny tím, že před světem zatajila podstatné informace o nové epidemii.
Nenechme se oklamat její dnešní ekonomickou prosperitou a vlídněji nastavenou tváří – je to stále ten samý masový vrah jako v minulosti.

Jak ukazuje její dnešní arogance, její povaha se nezměnila. Dodnes pronásleduje vlastní občany, zavírá je bez právního podkladu, mučí a mnohé dokonce popravuje pro jejich orgány. Nenechme se oklamat tzv. rouškovou diplomacií, za kterou stojí pouze snaha o větší moc, větší zisk, a
hlavně snaha o odklonění pozornosti od zodpovědnosti za celou tuto světovou krizi. Samotná existence této strany by měla být zakázána, neboť čínští občané jako nejvíce poškozená skupina lidí touto stranou, mají právo si zvolit nové vedení své země, což jim tento autoritářský režim znemožňuje. O tom jak by mohla vypadat Čína bez KSČíny napíši jindy, není to tak hrozné jak mnozí předpokládají, stačí se podívat na vedlejší Indii se svobodnými volbami, a to jsou čínští občané mnohem disciplinovanější.  Komunistická ideologie, založená na třídním boji a násilí, by měla být stejně jako fašistická ideologie také zakázána a její symboly by měli být postaveny mimo zákon.

Úvodní fotografie převzata z Johns Hopkins University, statistiky koronaviru https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *