Analytikou se zabývám více jak posledních 10 let, neboť se dlouhodobě zajímám o historii, geopolitiku a celkový stav světa. Analýza čehokoliv není snadná, potřebuje dané množství času a kvalitních vstupních dat, které je nutné dále třídit a srovnávat. I poté je potřeba celková metadata dát do čitelné posloupnosti tak, aby je mohl čtenář neznalý tématu přečíst a zpracovat. A to mě naplňuje. V současné době působím jako analytik a ředitel institutu IRCC.

Zájem o historii, geopolitiku, informace a vše co s tím souvisí, zužitkovávám zejména ve svém profesním životě, který se nachází v burzovních transakcích. Investicemi se zabývám déle jak 10 let, nejprve v oblasti pasivní správy investic v rámci investičních fondů, posléze v aktivní správě investic přímo na burzovním trhu v korporátním prostředí makléřské společnosti. Od roku 2017 jsem se věnoval aktivní správě investic v rámci Family office pro privátní klientelu. Od roku 2019 opět působím v korporátním prostředí. Mám makléřské zkoušky včetně derivátového rozšíření.

V neposlední řadě jsem bibliofil neboli správným překladem knihomilec. Knihy mám v lásce, čtu je a sbírám do mého domácího knihovního fondu. Jak je zřejmé, nejvíce vyhledávám historii a literaturu faktu. Také mám v oblibě klasickou hudbu a tradiční umění. Obecně se zabývám tradicemi, a jejich vlivy na morálku a charakter člověka.