Zabývám se analýzou ekonomického prostředí, geopolitiky, bezpečnostních otázek a lidských práv. Hledám souvislosti v propojeném světovém dění s historií, a z toho možné pravděpodobnosti dění budoucích. Věnuji se zkoumání názorové dědičnosti a z ní vyplývajících modelů chování společností. Vzhledem ke své profesi burzovního analytika a makléře se věnuji také analýze trhu, fundamentální i technické analýze celku, jednotlivých sektorů i konkrétních společností. A nakonec se věnuji analýze knižního trhu v Čechách i zahraničí a celkové knižní kultury.

Analýza, jako taková se dotýká velmi širokého spektra témat. Od profesních analýz, které jsem zpracovával na zakázku, mezi jinými téma vysychání spodních vod a sucha obecně v České republice či analytické zpracování senátních voleb. Témata jsou různá, jde jen o složitost problému, či množství dat, která jsou potřeba zpracovat, ale každé se dá zpracovat.

V současné době, kromě své profese, nejvíce spolupracuji s Institutem IRCC, který zkoumá zločiny komunismu. Největším komunistickým režimem dnešní doby je Čína, takže se převážně věnuji tématům s ní spojenými. Zde jsem se podílel na analýzách ekonomického vlivu Číny v České republice a povaze jejich investic zde, poté na analýze Ekonomika odběru orgánů v Číně, kde jsme se zaměřily na účast lékařů a společností z demokratických zemí na těchto zločinech proti lidskosti, který se dopouští čínská komunistická strana na svých vlastních občanech.