Investicemi se zabývám uplynulých 10 let, nejprve v oblasti pasivní správy investic v rámci investičních fondů, posléze v aktivní správě investic přímo na burzovním trhu v korporátním prostředí makléřské společnosti. Od roku 2017 se věnuji aktivní správě investic v rámci Family office pro privátní klientelu. Mám makléřské zkoušky včetně derivátového rozšíření.

Investování není jen o nákupu a prodeji cenných papírů, ať již na burzovním či mimoburzovním trhu. Je to hlavně o důkladné analýze trhu, makroekonomických dat, geopolitické situace, poté sektorové analýze, mikroekonomických dat dané společnosti, která bude potenciálním předmětem investice. Všem těmto dílčím krokům jsem se v posledních deseti letech věnoval spolu se sledováním tržního chování investorů a celého trhu.

Důležitým faktorem v rámci správy investic je ovšem také vhodné celkové investiční poradenství, neboť správné načasování investice, vhodné zakomponování do celkového investičního majetku svou rizikovostí, objemem a investičním horizontem investice.

Celé dohromady to tvoří aktivní správu investičního majetku, tedy to čemu se profesionálně věnuji. Pokud máte zájem o aktivní správu investičního majetku, či pasivní analýzu Vašeho již zainvestované majetku, neváhejte se na mne obrátit.