Služba poradenství nemá v naší zemi moc dobrý lesk, poté co mnoho nekvalifikovaných investičních poradců nabízelo a nabízí podílové fondy nebo produkty investičního pojištění. Je to škoda, protože kvalitní a profesionální poradenství je pro lidi důležité, neboť ve svých profesích se většinou nezabývají investicemi na kapitálovém trhu, ani to není oblíbená volnočasová aktivita a potřebují kvalifikovaný názor, který posoudí nabídku na trhu a vhodnost dané investice.

Tuto službu poskytuji, jak co se týče podílových fondů, bankovních investičních produktů, nabídek investičních společností a zprostředkovatelů, tak i nabídky korporátních dluhopisů a investičních certifikátů, tak pochopitelně jednotlivých burzovních cenných papírů. Tato služba je opět individuální, předchází jí analýza daného investičního záměru a očekávaného zhodnocení, investičního horizontu a samotné rizikovosti dané investice vzhledem k investičnímu profilu daného klienta.

K této službě zároveň poskytuji možné sestavení investice na míru ze široké škály investičních produktů od renomovaných bank a investičních společností, ať již se jedná o korporátní dluhopisy, akciová portfolia, investiční certifikáty na míru klientovi. V souladu se službou analýzy dokáži poradit se stávajícími investicemi a jejich úpravou vzhledem k měnícímu se investičnímu profilu klienta a změny sentimentu, či rizikovosti daného aktiva.