Mám zkušenosti jako senior burzovní makléř a vedl jsem celý tým senior makléřů. Byl jsem součástí analytického a projektového oddělení v makléřské firmě, podílel se na tvorbě investičních produktů a zprostředkovával mimoburzovní obchody.

Orientuji se v makroekonomických datech a umím dělat analýzu mikroekonomické situace společnosti a s tím spojená rozhodnutí, zda je vhodné nakupovat, či nikoliv. Dokážu odhadnout, jak situaci společnosti ovlivní okolní trh, odvětví, politika apod.

Studoval jsem Civilní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně a Globální podnikání a management na Newton College v Brně. Skvěle se domluvím anglicky.

 

Kontakt: